Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Generell sedering med tonvikt på lustgassedering inom tandvården

En kurs för dig med tandläkarexamen i bl.a. tillämpning av lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling.

Mon 06 Mar - Fri 10 Mar 2023
09:00 - 12:00
Wed 22 Feb 2023
City konferenscenter i Örebro

Kursen är fem dagar och består av föreläsningar, seminarier, självstudier, auskultation samt klinisk tjänstgöring och ges vid City konferenscenter och Folktandvårdens specialisttandvård i Örebro.

Här kan du läsa mer om kursen och anmäla dig