Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri

Den 24 oktober anordnar Arbets- och miljömedicin en fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri.

Thu 24 Oct 2024
08:30 - 16:00
Konferenslokal Koltrasten, F-hus, entré F1, hiss F1, våning 1, USÖ, Örebro

Utbildningen är riktad till sjuksköterskor verksamma inom företagshälsovården.

Program

08.30

 • Inledning och presentation

Anette Ericsson Blomme, företagssjuksköterska

08.45 – 11.00

 • Grundläggande lungfysiologi Spirometriundersökning – indikationer och kontraindikationer
 • Obstruktivitet/restriktivitet Astma/KOL Bronkdilatationstest Tolkning av resultat – patientfall

Josefin Sundh, överläkare, specialist i lungmedicin

09.30 – 10.00

 • Fika

11.00 – 12.00

 • Arbetsrelaterade lungsjukdomar – medicinska kontroller

Håkan Löfstedt, överläkare, specialist i yrkes- och miljömedicin

12.00 – 13.00

 • Lunch

13.00 – 14.30

 • Statiska och dynamiska lungvolymer
 • Flöde/volymkurva-kvalitet
 • Referensvärden
 • Kontraindikationer
 • Funktionskontroll och flödeskalibrering
 • Hygien
 • Praktiskt utförande av dynamisk spirometri
 • Felkällor
 • Bronkdilatationstest
 • PEF-mätning
 • Riktlinjer och referenser

Anette Ericsson Blomme, företagssjuksköterska
Helena Arvidsson, biomedicinsk analytiker

14.30 – 15.00

 • Fika

15.00 – 16.00

Diskussion:

 • Vilka arbetsmiljöproblem är aktuella?
 • Vad behöver företagshälsovården?
 • Vad kan kliniken erbjuda?

Anette Ericsson Blomme och Helena Arvidsson

Kostnad

500 kr exklusive moms

Mer information