Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Exponering för diisocyanat vid en bilverkstad – webbinarium för ST-läkare

Tue 31 Jan 2023
13:00 - 14:00
Add to my calendar

Datum: 31 januari 2023

Tid: 13.00-14.00

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Teams (mötes-ID: 350 868 263 788 och lösenord: if5yQR)

Maximalt antal deltagare: Obegränsat

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock såklart välkomma!

Föreläsare:
Lars Modig, Ingrid Liljelind, Bodil Björ,  AMM Umeå

INGEN ANMÄLAN BEHÖVS!
Teams (mötes-ID: 350 868 263 788 och lösenord: if5yQR)

Kontaktperson: Martin Andersson