Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

1-årsuppföljning för ST-läkare och deras handledare i primärvården

Huvudsyftet med dagen är att ni får tid till revidering av er utbildningsplan tillsammans med er handledare. 1-årsuppföljningen är obligatorisk.

Wed 16 Nov 2022
08:30 - 16:00
Sun 16 Oct 2022
City Konferenscenter, sal Master

Det har nu gått en tid sedan ert startseminarium och det är dags för den obligatoriska 1-årsuppföljningen.

Huvudsyftet med dagen är att ni får tid till revidering av er utbildningsplan tillsammans med er handledare.

Vi kommer även ha genomgångar/övningar i helgrupp.

Ta med dator så att ni kan revidera ert utbildningsprogram.