Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vibrios (badsårsfeber)

Published: 2023-06-21 11:36

Råd vid värmebölja

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka bakteriernas tillväxt och gynnas av varma somrar då vattentemperaturen är högre än normalt.

Vibriobakterierna är vanliga i bräckt och salt vatten men finns ibland även i sötvatten. Om man badar i vatten där bakterien finns och bakterien får fäste i ett existerande öppet sår kan man drabbas av sårinfektion.

Läs mer

Vad är badsårsfeber? - 1177

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion - Folkhälsomyndigheten

Värmeböljor, vägledning till handlingsplaner - Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 22, 2023