Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vårdhygienisk riktlinje Virusspridande aerosolgenererande procedurer (AGP) tas nu bort

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-21 13:25

I mars i år infördes en tillfällig riktlinje med rekommendation att använda andningsskydd samt enkelrum vid alla vårdmoment som bedöms kunna vara virusspridande aerosolgenererande procedurer, oavsett misstänkt/bekräftad covid-19. Orsaken var en stor samhällsspridning av SARS-CoV-2. Nu när smittspridningen i samhället påtagligt minskat bedömer Vårdhygien att denna riktlinje kan tas bort.

Om smittspridningen skulle öka igen kan riktlinjen behöva återinföras.

 

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 21, 2021