Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utbrott med listeria

Published: 2023-07-26 12:05

Just nu utreds ett pågående utbrott med listeria. Vakuumförpackad kallrökt lax misstänks vara smittkällan, men exakt vilken produkt som orsakat utbrottet är inte klarlagt. I Örebro län har vi ännu inga fall som tillhör utbrottet.

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Sjukdomen drabbar framför allt gravida kvinnor och/eller nyfödda barn, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar. 

Läs mer

Råd till riskgrupper – så undviker du att smittas av listeria - Livsmedelsverket

Sjukdomsinformation om listeriainfektion - Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 26, 2023