Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vaccination mot RS-virus

Published: 2023-09-21 13:41

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år. Vaccination rekommenderas för personer från 75 år och personer från 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar.

Ett regionalt beslut om införande är ännu inte taget. Det arbetet innebär en mer långsiktig process som även innefattar upphandling.

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 21, 2023