Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Restriktioner vid covid-19 tas bort den 29 september

Published: 2021-09-23 15:25

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och nästa steg tas den 29 september.

Många av de nuvarande restriktionerna tas bort, bland annat tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt restriktioner för serveringsställen. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Från och med 29 september upphör även tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa ersätts av nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Fortfarande gäller:

  • Alla, även fullvaccinerade, bör vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.
  • Personer från förskoleklass och uppåt ska testa sig vid symtom på covid-19, även fullvaccinerade.
  • Personer som haft covid-19 senaste halvåret ska stanna hemma när de är sjuka, men behöver inte testa sig för covid-19.

Smittspårning och provtagning kring en person med covid-19 ändras inte utan sker på samma sätt som tidigare.

Hälso- och sjukvård och omsorg

De restriktioner som upphör 29 september berör i huvudsak samhället. Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver smittförebyggande åtgärder kvarstå för att skydda patienter och vård- och omsorgstagare från covid-19 eftersom många av dessa personer tillhör de grupper som har högst risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Det här gäller från och med den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Många restriktioner tas bort den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information in English


 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 28, 2021