Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rekommendation om testning för covid-19 för vård- och omsorgspersonal tas bort

Published: 2023-02-15 14:04

Sedan den allmänna testningen för allmänheten togs bort våren 2022, har testningen fokuserat på patienter och omsorgstagare samt personal inom dessa verksamheter. Nu kommer nya rekommendationer som tar bort den breda testningen av vård- och omsorgspersonal från 15 februari 2023. Även provtagningslådorna är på väg bort.

Efter en lång period med hög smittspridning av covid-19 ser vi nu en snabb minskning av antalet bekräftade fall sedan några veckor. Det finns ett bra skydd i befolkningen mot covid-19 genom vaccination och genomgången sjukdom. Det finns också andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för äldre och personer som tillhör riskgrupp, och som vi behöver förhålla oss till. Testningen av covid-19 för vård- och omsorgspersonal tas därför bort från och med den 15 februari 2023.

Rekommendationer kring testning från och med 15 februari

Testning rekommenderas vid symtom på covid-19 hos:

  • patienter inom hälso- och sjukvård samt hos omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas.
  • personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att provtagning har betydelse för den fortsatta handläggningen.

Testning kan också vara aktuellt vid smittspårning.

Stanna hemma när du är sjuk

  • Det är fortfarande viktigt att som vård- och omsorgspersonal stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Det kan till exempel vara vid nytillkomna luftvägs-symtom och feber, eller nytillkomna luftvägssymtom och ett allmäntillstånd där man känner att man inte orkar arbeta.
  • Återgång i arbete kan ske när man är  feberfri och efter påtaglig allmän förbättring.
  • Smittspårning inom slutenvård och omsorgsverksamhet kvarstår. Kontakt med Vårdhygien rekommenderas kring smittspårningens omfattning.
  • Rekommendationen kring source control vid nära vård och omsorg kvarstår tillsvidare p g a en fortsatt spridning av covid-19.

Provtagningslådorna tas bort 1 mars

I och med att den breda rekommendationen om provtagning av personal vid symtom på covid-19 nu tas bort så kommer lådorna, för utlämning och inlämning av provtagningskit, som varit utplacerade i länet tas bort från den 1 mars.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 15, 2023