Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Personalprovtagning covid-19

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-14 10:50

Det pågår ett arbete för att åter kunna prioritera vårdnära vård- och omsorgspersonals prover för covid-19 för att undvika lång tid till provsvar. Det här gäller nu.

  • Lådan utanför M-huset på USÖ hålls öppen under helgen v 2 för vård- och omsorgspersonal, inlämnade prover prioriteras och analyseras på USÖ. Lådan är öppen 8-16 lördag och söndag.

  • Särskilda lådor för inlämning av personalprover planeras att placeras ut, en i varje länsdel initialt, för att dessa prover ska kunna prioriteras. Ambitionen är att personallådor ska finnas på plats under v 3. Mer information kommer.

Högt tryck på provtagning

Det är för närvarande ett mycket högt tryck på provtagningen för covid-19 och svarstiderna är längre än vanligt. Tidigare i veckan rapporterade vi om längre svarstider då Region Örebro läns underleverantör fått problem att hantera de stora mängderna av prover från flera regioner. Därför görs nu en satsning för att åter kunna prioritera vårdnära personals prover. Ambitionen är alltså att så snart som bara möjligt kunna erbjuda prioriterad inlämning för vård- och omsorgspersonal i varje länsdel.  

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022