Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ökande antal fall av mpox

Published: 2024-04-29 11:13

Under 2022 spreds mpox för första gången i större utsträckning utanför Afrika.

Under sommaren och hösten 2022 rapporterades 255 fall i Sverige. Främst spreds smittan via sexuella kontakter, huvudsakligen bland män som har sex med män (MSM).

Efter en längre tid utan spridning i Sverige ses nu en ökning. Ovaccinerade personer, som har en ökad risk att smittas med mpox, rekommenderas vaccination med två doser.

Mpox (Sverige april 2024–) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Utbrott av mpox i Stockholm utreds — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 30, 2024