Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nya rekommendationer om vilka som ska testas för covid-19 och hur länge man ska stanna hemma

Published: 2022-02-10 11:27

Från och med 9 februari ändras provtagningsindikationen för covid-19. Testning fokuseras till patienter, vårdtagare och personal inom vård och äldreomsorg. Rekommendationen till den breda allmänheten att testa sig vid symtom upphör. Alla ska fortfarande stanna hemma när de är sjuka.

Testning för covid-19

Följande grupper rekommenderas testning vid symtom på covid-19:

  • Patienter, vård- och omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg. Detta innefattar även personal på LSS-boenden där äldre personer bor. Personal som haft bekräftad covid-19 under de senaste tre månaderna behöver inte testa sig för covid-19.
  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

Testning i samband med smittspårning i vård- och omsorgsmiljö kan också vara aktuellt fortsättningsvis.

Testkit hämtas och lämnas fortsatt i de provtagningslådor som finns i länet. Lådorna för personalprover kommer att finnas kvar under vecka 6, därefter lämnas personalprover i ordinarie lådor.

Screening

Screening av patienter och symtomfri personal sker i vissa sammanhang inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Stanna hemma när du är sjuk

Alla ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra när de är sjuka med symtom som kan vara covid-19. Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Förskolebarn, äldre barn och vuxna kan gå tillbaka till förskola/skola eller arbete när de har blivit friska igen. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, även hos den som blivit frisk.

Du som arbetar inom vård och äldreomsorg ska ta PCR-test vid symtom på covid-19

  • Om testet är negativt kan du återgå till arbetet när du känner dig frisk igen.
  • Om testet är positivt får du information och förhållningsregler som bland annat innebär att stanna hemma från arbetet minst 5 dagar.
  • Om du haft bekräftad covid-19 senaste tre månaderna ska du stanna hemma tills du känner dig frisk igen, men behöver inte testa dig för covid-19.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 10, 2022