Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nya rekommendationer från 1 november om testning för covid-19 och hur länge en person med luftvägssymtom behöver stanna hemma

Published: 2021-10-22 16:26

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer om testning för covid-19 samt hur länge en person ska vara hemma vid symtom på luftvägssymtom från 1 november.

Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Testningen fokuserar därmed på miljöer och grupper där risken är större för allvarliga konsekvenser och spridning av covid-19.

Alla barn och vuxna rekommenderas fortsatt att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan däremot återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Testning rekommenderas, oberoende av vaccination, för personal inom vård och omsorg samt vid vård och behandling för personer med symtom på covid-19. Testning vid smittspårning och efter utlandsresa sker enligt särskilda rekommendationer.

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 22, 2021