Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina

Published: 2023-01-09 11:20

Regeringen har beslutat att inresande personer till Sverige från Kina tillfälligt behöver uppvisa ett intyg om negativt covid-19-test, oavsett vaccinationsstatus. Folkhälsomyndigheten har nu fastställt vilka kriterier som dessa intyg ska uppfylla. Det gäller bland annat vilken typ av covid-19-tester som är godkända och hur gamla de får vara.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 9, 2023