Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kikhosta ökar i Sverige

Published: 2024-05-27 12:06

Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att skydda små barn mot smitta och genom vaccination av spädbarn och gravida.

Antalet fall av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. En fortsatt ökning av antalet fall förväntas de närmaste månaderna.

Folkhälsomyndighetens Kikhosta ökar i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 27, 2024