Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Hur kan klimatförändringarna påverka vår hälsa?

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-16 10:08

Klimatförändringarna förväntas bli en mer påtaglig del av våra dagliga liv. Globala och regionala data visar redan idag tydliga förändringar i både temperatur och nederbörd jämfört med tidigare decennier. Nu finns ett nytt faktablad om vilka hälsoeffekter klimatförändringarna kan leda till.

Faktabladet är framtaget av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm tillsammans med landets övriga arbets- och miljömedicinska kliniker.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021