Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fler åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 införs 12 januari

Published: 2022-01-12 08:01

Smittspridningen i landet ökar kraftigt. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder mot den ökande smittspridningen av covid-19. Syftet är att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 och därmed även belastningen på hälso- och sjukvården. Åtgärderna handlar främst om att begränsa större sammankomster inomhus och berör bland annat serveringsställen, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med den 12 januari uppmanas även alla vuxna att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 12, 2022