Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Covid-19 – vårdhygieniska rekommendationer från 1 april

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-03-29 20:27

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att arbeta förebyggande för att minska smittspridning av covid-19, när sjukdomen omklassificeras 1 april från att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, till att vara en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Följande vårdhygieniska rekommendationer gäller fortsatt:

Följande vårdhygieniska rekommendationer tas bort:

  • Rekommendationen angående munskydd mellan personal.
  • Screening med antigentest av symtomfri vård- och omsorgspersonal. Smittspridningen av covid-19 har minskat och rekommendationen att screena symtomfri personal inför ett arbetspass tas nu bort.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 29, 2022