Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logo for the website Logo for the website

I USÖ:s videoarkiv finner du filmer både för dig som är student och för dig som vill vidareutbilda dig, eller bara studera andras operationstekniker.

Lars-Göran Larsson, Överläkare ÖGI, USÖ, videoinspelning
Kirurgiska kliniken vid USÖ äger ett relativt omfattande videoarkiv där filmsekvenser samlats från den kliniska vardagen. I videoarkivet återfinnes laparoskopiska och öppna standardingrepp, operationstekniska tips, kirurgiska riskmoment och komplikationer. Filmerna är insamlade med benäget bistånd av kliniskt aktiva kollegor vid olika kirurgiska centra i Europa. Vår önskan är att alla kirurger med intresse för laparoskopisk och öppen kirurgi kostnadsfritt skall kunna ta del av detta videobibliotek. På så sätt tror vi oss kunna bidra till att kvaliteten på kirurgin ökar.

Tack vare våra patienters aktiva medverkan har detta arkivs uppbyggnad möjliggjorts och alla patienter som medverkar får givetvis lämna sitt godkännande. I de fall där patientintervjuer förekommer eller där patienterna syns på film har samtyckesblankett fyllts i för att uppfylla de krav som GDPR lagen ställer.

Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande och är väl medvetna om att operationsteknikerna vid olika ingrepp varierar. Dock är vi angelägna om att få ta del av era synpunkter. Här nedan listas de senast publicerade filmerna i videoarkivet.

Nyheter i videoarkivet