Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Nätverksträff för ergonomer

Arbets- och miljömedicin bjuder in till nätverksträff med tema fysiskt krävande arbeten och fysisk ork.

Do 12 Sep 2024
09:00 - 15:00
Lokal Berguven, Universitetssjukhuset Örebro
Letzer Tag der Anmeldung -
Fr 06 Sep 2024

Konditionsnivåerna i den arbetade befolkningen sjunker stadigt samtidigt som vi ska orka arbeta längre. Vi träffas för att få kunskap om aktuell forskning, diskutera och få idéer om hur vi kan arbeta med detta.

  • Elin Ekblom-Bak, professor i idrottsvetenskap, GIH, inleder digitalt med att presentera forskning kring sjunkande konditionsnivåer i den arbetade befolkningen och risker som det innebär, aktivitetsparadoxen och spaning framåt. Vi får också höra lite kort om forskningsprogrammet ”Work Together”.
  • Karin Berglund, ergonom och doktorand på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm kommer och berättar om forskning kring träning på arbetstid.
  • Pernilla Elvhage, ergonom/arbetsmiljökonsult på Kommunhälsan i Eskilstuna kommer att berätta om Arbetsliv och Hälsa, ett stödprogram, med bland annat fysisk aktivitet, för friskare medarbetare och arbetsliv.

Program

9.00-9.30 Programstart, inledning och fika
9.30-10.15

Elin Ekblom-Bak, Sjunkande konditionsnivåer

10.15-10.30 Paus och påtår
10.30-11.30 Karin Berglund, Träning på jobbet
11.35-12.00 Pernilla Elvhage, Arbetsliv och hälsa
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00-14.00 AJM Robotics informerar och visar Exoskelett, Ironhand och Spineband
14.00-14.30 Diskussion
14.30-15.00

Fika och möjlighet att prova Exoskelett, Ironhand och Spineband

 

Detaljer

Målgrupp: Ergonomer inom företagshälsovård eller motsvarande i regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län.
I mån av plats är även andra välkomna!

Anmälan senast: 6 september 2024

Anmälan:

Till anmälan för dig som är anställd inom Region Örebro län

Till anmälan för dig som är extern.

 

Varmt välkommen!