Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

AT/BT-seminarium Ledarskap och genus

Välkommen på ett tvådagarsseminarium i interaktiv form som om berör ledarskapsfrågor och genus. Målgrupp: AT- och BT-läkare och det är lämpligt att gå under din primärvårdsplacering

Di 22 Okt - Mi 23 Okt 2024
08:15 - 16:30
Vinön, H-huset
Letzer Tag der Anmeldung -
Sa 15 Jun 2024

Workshopen kommer bland annat att beröra följande ämnen:

Ledarskap

 • Att skilja roll och person
 • Ledarskap i AT-läkarrollen
 • Självkännedom

Genus

 • Centrala begrepp
 • Hur ser det ut med jämställdhet och mångfald?
 • Hur kan vi skapa en inkluderande arbetsplats?

Vi kommer också att prata om kommunikation och betydelsen av feedback.

Inför seminariet: Seminariet kräver aktivt deltagande i både smågrupper och storgrupp. Du förväntas bidra med egna exempel och frågeställningar kring ledarskap/chefskap.

Vi vill att du inför seminariet förbereder dig genom att:

 • medvetet observera den sjukvårdsorganisation du tillhör
 • funderar över hur din arbetsplats är organiserad, hur arbetet leds och fördelas
 • noterar hur maktrelationerna ser ut, både internt och mot patient, även ur ett genusperspektiv
 • funderar över din egen roll i det sammanhang du ingår
 • funderar över inkluderande respektive exkluderande beteenden - notera exempel att ta med till seminariet
 • finns någon plan för likabehandling på din arbetplats?
 • Har du i ditt arbete som AT-läkare råkat ut för eller lagt märke till särbehandling/diskriminering?

OBSERVERA att anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag. Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma

Fika och lunch ingår i seminariet. 

Anmälan görs via Utbildningsportalen