Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Handledning av BT/ST-läkare, fördjupning

Mi 27 Nov 2024
08:30 - 16:30

Kursen är ett komplement för dig som tidigare gått handledarutbildning (exv. Handledning i klinisk verksamhet, grund). På denna heldagsutbildning får du lära dig mer om BT och ST-systemet inklusive författningen, lokal tillämpning och riktlinjer samt din roll och ansvar som handledare, studierektor alternativt chef.

Vi går också igenom olika verktyg för observation och återkoppling samt hur vi bedömer om utbildningsläkaren nått målen. Under dagen växlar vi mellan katedrala inslag, gruppdiskussioner och övningar.